USŁUGI DLA OPERATORÓW

TOYA wykorzystując własną infrastrukturę oraz rozwiązania i know how, proponuje operatorom telekomunikacyjnym, w szczególności CATV oraz IP, ciekawe rozwiązania, które mogą przynieść wymierne korzyści dla prowadzonej działalności. Należą do nich:

Dzięki posiadaniu dedykowanych łącz do:

 • największych światowych operatorów Internetu (Tier1),
 • sieci TPnet Orange/Telekomunikacji Polskiej,
 • sieci Pionier,
 • największych węzłów wymiany ruchu operatorskiego w Polsce
  - PLIX, TPIX, THINX/AC-X

zapewniamy klientowi optymalną ścieżkę ruchu IP do portali, dostawców treści,
węzłów CDN oraz innych sieci operatorskich.

Wszystkie łącza sieci TOYA zbudowane są w oparciu o redundantne połączenia zrealizowane w technologii n x 10 Gigabit Ethernet, z możliwością zmiany do 100 Gigabit Ethernet.

Cała sieć TOYA zbudowana jest z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń wiodących producentów m.in. Cisco, Juniper, Huawei dedykowanych do pracy w największych sieciach operatorskich.

Dostęp do usługi jest realizowany poprzez urządzenie ze stykiem Ethernet zgodnym z IEEE 802.3. lub innym zgodnie z wymaganiami Operatora.

Dodatkowo dla Operatorów umożliwiamy rozliczanie się według zasady 95-percentyla.

Więcej informacji o sieci TOYA znajdziecie Państwo -> tutaj

Oferujemy trzy rodzaje usług:

TRANZYT - stały, symetryczny dostęp do zasobów sieci Internet, z pełną gwarancją pasma o przepływności do 10 Gbit/s, z wykorzystaniem protokołu BGP-4. Jest to jedyny protokół, który wyznacza optymalne trasy pomiędzy operatorami dysponującymi własnymi numerami autonomicznymi (AS), realizuje redundancję ścieżek oraz wymienia informacje o najlepszej dostępności konkretnych zasobów.
Usługa TRANZYT wymaga od Operatora posiadania własnego ASN (Autonomous System Numbers), w przyznaniu którego może pośredniczyć TOYA. Jesteśmy operatorem o statusie LIR należącym do międzynarodowej organizacji RIPE. Tym samym jesteśmy uprawnieni do udostępniania Operatorom zasobów IP, adresacji IPv4 PI oraz numerów AS.

DIRECT TRANZYT - stały, symetryczny dostęp do sieci operatora Tier1, z pełną gwarancją pasma o przepływności do 10 Gbit/s z wykorzystaniem protokołu BGP-4. W ramach usługi sesja BGP zestawiona jest bezpośrednio pomiędzy systemem autonomicznym Operatora, a siecią Tier1 z wykorzystaniem sieci TOYA jako sieci transportowej.
Usługa DIRTCT TRANZYT wymaga od Operatora posiadania własnego ASN (Autonomous System Numbers), w przyznaniu którego może pośredniczyć TOYA. Jesteśmy operatorem o statusie LIR należącym do międzynarodowej organizacji RIPE. Tym samym jesteśmy uprawnieni do udostępniania Operatorom zasobów IP, adresacji IPv4 PI oraz numerów AS.

BASIC TRANZYT - stały, symetryczny dostęp do wszystkich zasobów sieci Internet, z pełną gwarancją pasma o przepływności do 10 Gbit/s wraz z udostępnieniem adresacji publicznej IPv4 PA.
W tej opcji nie jest możliwe uruchomienie protokołu BGP-4.
Usługa BASIC TRANZYT może być świadczona w oparciu o urządzenia będące własnością Operatora lub z wykorzystaniem urządzeń należących do TOYA.

TRANSMISJA DANYCH, to bezpieczna, odseparowana od Internetu usługa, w ramach której Operator otrzymuje łącze Ethernet (L2 OSI) o symetrycznej przepustowości do 10 Gb/s od wskazanej lokalizacji do punktu styku sieci lub innej lokalizacji Operatora. W przypadku połączenia większej ilości punktów jesteśmy gotowi uruchomić usługę transmisji danych jako jeden segment sieci LAN, co znacznie ułatwia implementacje usługi w sieci Operatora oraz ogranicza koszty wynikające z mniejszej ilości urządzeń sieciowych koniecznych do zainstalowania.

Usługa w całej relacji jest świadczona w technologii światłowodowej, a wykorzystywane zarządzalne urządzenia dostępowe pozwalają na zagwarantowanie bardzo małych opóźnień w sieci oraz stabilnego jittera. W ramach warunków SLA gwarantujemy bardzo wysoką dostępność usługi, stabilną przepustowość łącza, a także krótki czas usunięcia awarii.

TOYA posiada własną sieć światłowodową na terenie kilku miast w Polsce (Łódź, Pabianice, Zgierz, Piotrków Trybunalski, Kutno, Skierniewice, Sieradz, Mysłowice, Przemyśl oraz Pisz), w ramach której możemy uruchamiać łącza lokalnie lub między tymi miastami. Dodatkowo wykorzystując punkty styku z innymi operatorami sieci podkładowych, TOYA może zestawiać usługi obejmujące obszar całej Polski. Więcej tutaj

DZIERŻAWA WŁÓKIEN ŚWIATŁOWODOWYCH polega na zestawieniu, w ramach jednej miejscowości dedykowanego ciemnego włókna światłowodowego (jednomodowego), między wskazanymi lokalizacjami lub do punktu styku. Jest to usługa dedykowana przede wszystkim dla Operatorów jako tzw. „ostatnia mila”. W przypadku istotnego znaczenia danego połączenia, udostępniamy mapę miasta z przebiegiem dzierżawionego włókna, aby w przypadku konieczności zdublowania usługi w TOYA lub innego operatora, mieli Państwo możliwość zweryfikowania stopnia redundancji dla obu relacji.

Po zestawieniu ciemnego włókna, które jest zakończone przełącznicą, nasi inżynierowie dokonują pomiaru reflektometrycznego, który precyzyjnie określa m.in. długość przewodu, jego budowę oraz tłumienność, pozwalając na optymalny dobór urządzeń sieciowych odpowiedzialnych za zestawienie transmisji.

Za pośrednictwem redundantnych linków zrealizowanych w technologii n x 10 Gigabit Ethernet, z możliwością zmiany na 100 Gigabit Ethernet oferujemy Państwu zestawienie łącz o dowolnej przepustowości, do największych węzłów wymiany ruchu operatorskiego w Polsce - PLIX, TPIX, THINX/AC-X

W ramach dostępu do węzłów wymiany danych, proponujemy m.in.:

 • zestawienie łącza do innego operatora lub dostawcy treści, który jest uczestnikiem danego punktu wymiany ruchu IP, co pozwoli Państwu na konfigurację najlepszej ścieżki dostępu do jego zasobów.
 • zestawienie łącza do punktu wymiany telewizji TVX, umożliwiającego poprawę jakości oraz wzbogacenie oferty programowej usług telewizyjnych, świadczonej dla swoich Klientów m.in. dzięki nadawaniu sygnału o znacznie lepszej jakości od dotychczasowych łączy satelitarnych, możliwości dostarczania większej ilości kanałów HD o wysokim bitrate oraz wdrożeniu 3D TV.

TOYA jest jednym z dziesięciu największych operatorów telefonii stacjonarnej w kraju (na podstawie raportu UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku). Uzyskaliśmy to dzięki wprowadzaniu najnowocześniejszych rozwiązań głosowych oraz rygorystycznemu przestrzeganiu związanych z nimi norm i regulacji prawnych.
Posiadamy punkty styku z największymi operatorami krajowymi zrealizowane zarówno w technologiach IP jak i TDM, posiadamy również punkt styku z Telekomunikacją Polską/Orange oparty o sygnalizację SS7. Dysponujemy własnymi punktami styku w każdej strefie numeracyjnej, w której świadczymy usługi.

W ramach współpracy w zakresie usług głosowych zapewniamy Operatorowi:

 • udostępnienie numeracji publicznej,
 • możliwość skorzystania z gotowych pakietów telefonicznych wraz z obsługą ich bilingowania,
 • budowę punktu styku w przypadku gdy usługi będą świadczone w nowej strefie numeracyjnej,
 • atrakcyjne stawki za połączenia,
 • obsługę przenoszalności numerów,
 • obsługę PLI CBD, w tym obowiązki związane z przekazywaniem danych i informacji na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112,
 • raportowanie na potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,
 • wsparcie techniczne w zakresie implementacji usługi w sieci Operatora oraz obsługi drugiej linia wsparcia dla Abonenta,
 • obsługę danych retencyjnych.

TOYA posiada usługę mobilną świadczoną w modelu MVNO (ang. Mobile Virtual Network Operator) na bazie sieci P4/PLAY. Korzystanie z jej infrastruktury oraz nadajników innych operatorów, pozwala na zaoferowanie usługi charakteryzującej się największym zasięgu w kraju.

W ramach współpracy zapewniamy:

 • możliwość świadczenia usług w modelu MVNO,
 • udostępnienie numeracji publicznej PLAY,
 • obsługę przenoszalności numerów,
 • możliwość skorzystania z gotowych pakietów telefonicznych wraz z ich bilingowaniem,
 • udostępnienie interfejsu do zarządzania kontraktami i kartami SIM,
 • obsługę PLI CBD, w tym obowiązki związane z przekazywaniem danych i informacji na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112,
 • raportowanie na potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,
 • obsługę danych retencyjnych,
 • udostępnienie interfejsu do zgłaszania problemów,
 • możliwość zakupów hurtowych terminali.

TOYA oferuje pełne wsparcie wprowadzenia telewizji cyfrowej do sieci innego operatora kablowego (CATV) lub telekomunikacyjnego (IP).

Gwarantujemy:

 • pełne know-how i własne, blisko 10-letnie doświadczenie w oferowaniu telewizji cyfrowej,
 • wdrożenie i utrzymanie platformy bez konieczności ponoszenia dużych kosztów,
 • dobrze skrojoną ofertę na rynek, z elastyczną możliwością jej indywidualnego kształtowania,
 • możliwość korzystania ze wspólnej z TOYA skali, dotyczącej kosztów, funkcjonalności, licencji itp.
 • doskonałe, zwykłe lub interaktywne odbiorniki telewizji cyfrowej z ogromną ilością funkcji, serwisami telewizyjnymi VOD, OTT, muzycznymi, Internetowymi bez konieczności zakupu ich dużej ilości,
 • szybkie wdrożenie do 2 miesięcy.

Aby dowiedzieć się więcej – kliknij tutaj.

,