TELEFONIA CYFROWA IP

Telefonia cyfrowa SIP, oparta o protokół IP jest następcą dla stosowanych do niedawna łączy ISDN i jedną z najbardziej popularnych standardów. Jest ona odpowiedzią rynku na potrzeby unowocześniania infrastruktury telefonicznej w przedsiębiorstwach oraz oszczędności kosztów.

Usługa zapewnia:

 • skalowalność,
 • wydajność,
 • stabilność,
 • gwarancja jakości połączeń,
 • konkurencyjność opłat.

Zalety rozwiązania:

Daje ona możliwość korzystania ze wszystkich usług dostępnych w technologii ISDN, a jej kluczowa przewaga, to możliwość nieskończonej ilości jednoczesnych rozmów na jednym łączu, bez konieczności instalowania nowych urządzeń, przy zachowaniu niskich kosztów abonamentu. Jest to szczególnie istotne przy rozwiązaniach call center lub contact center, gdzie z dnia na dzień konieczne jest zrealizowanie nowej kampanii wychodzącej lub gdy firma spodziewa się zwiększonej ilości połączeń przychodzących.

 • Zapewnia łatwość implementacji zarówno w oprogramowaniu jak i sprzęcie Klienta, dzięki czemu infrastruktura potrzebna do korzystania z usługi jest powszechnie dostępna.
 • Telefonia IP oparta na protokole SIP jest świadczona przez TOYA na dedykowanym, odseparowanym od Internetu łączu o gwarantowanej przepustowości, co gwarantuje najwyższą jakość rozmów oraz ich bezpieczeństwo. Dodatkowo dla podwyższenia bezpieczeństwa komunikacja Centrali IP PBX Klienta z platformą TOYA odbywa się z wykorzystaniem co najmniej dwóch metod autentykacji, z czego przynajmniej jedna jest w warstwie aplikacji (model OSI).
 • Wysoka przepustowość sieci TOYA pozwala na stosowania w usłudze Cyfrowy SIP kodeków pozbawionych kompresji lub o niewielkiej kompresji, co gwarantuje doskonałą jakość połączeń głosowych oraz faksowych.
 • Posiadanie własnych punktów styków z innymi operatorami zrealizowanych w technologiach TDM jak i IP pozwala na przeniesienie praktycznie dowolnego ruchu z bardzo wysoką jakością i zachowaniem prezentacji numeru dla połączenia do każdej sieci

W ramach wdrożenia usługi Cyfrowy SIP oferujemy pełne wsparcie w zakresie:

 • pre-testów usługi,
 • integracji z platformami IP PABX / PABX Klienta,
 • wdrożenia i uruchomienia usługi,
 • monitorowania dostępności usługi,
 • monitorowania jakości,
 • bazy wiedzy dotyczącej dostarczania i realizacji usług głosowych.

Telefonia SIP, w ramach procedur certyfikacyjnych uzyskała potwierdzenie poprawności współpracy z platformami telekomunikacyjnymi IP PBX / PBX / GW takimi jak:

 • 3CX,
 • Asterisk,
 • Cisco Call Manager,
 • Innovaphone,
 • Microsoft Lync,
 • Panasonic,
 • Patton,
 • Platan,
 • Slican,
 • i inne.
,