TELEFONIA CYFROWA ISDN I DECT

ISDN (ang. Integrated Services Digital Network) to cyfrowy dostęp do usług telefonicznych umożliwiający korzystanie z szerokiego zakresu dodatkowych funkcjonalności. Telefonia cyfrowa ISDN, daje możliwość realizacji wielu połączeń równocześnie gwarantując przy tym bezpieczeństwo oraz doskonałą jakość połączeń. Połączenia można realizować bezpośrednio przy pomocy cyfrowych telefonów ISDN lub po podłączeniu Centrali PBX lub IP PBX.
TOYA w ramach telefonii ISDN oferuje oba rodzaje dostępu, tj. BRA (2B+D) oraz PRA (do 30B+D).

Cyfrowy ISDN BRA

To podstawowy cyfrowy dostęp ISDN, umożliwiający prowadzenie dwóch równoczesnych połączeń, a po połączeniu w wiązkę kilku dostępów uzyskujemy wielokrotność dwóch połączeń. Jeden dostęp ISDN BRA, bez konieczności instalowania Centrali PBX/IP PBX, pozwala na podłączenie do ośmiu telefonów ISDN, z których każdy może posiadać niezależny numer publiczny (tzw. MSN), a dwa z nich mogą realizować równoczesne połączenia.
Cyfrowy ISDN BRA może być również wykorzystany (pojedynczo lub w wiązce) jako dostęp do telefonicznej sieci publicznej dla Centrali PBX/IP PBX. Wykorzystanie funkcjonalności numeracji DDI, daje możliwość przypisania każdemu użytkownikowi wewnętrznemu, podłączonemu do Centrali bezpośredniego numeru miejskiego, co ułatwia dodzwonienie się do pracownika firmy, zmniejszając jednocześnie ilość połączeń do sekretariatu lub stanowiska recepcji.
Cyfrowy ISDN BRA możemy uruchomić klientowi korzystającemu już z innych usług TOYA jak i klientowi chcącemu zmigrować z oferty konkurencji z zachowaniem istniejących numerów i wykorzystywanych urządzeń ISDN.
Proponujemy bardzo atrakcyjne stawki za połączenia, które jesteśmy gotowi ustalić indywidualnie dla każdego klienta.

Cyfrowy ISDN PRA

To rozszerzony dostęp ISDN, który wykorzystywany jako łącze do sieci publicznej dla Central PBX lub IP PBX pozwala na realizowanie od 15 do 30 jednoczesnych połączeń. Usługa ta umożliwia przypisanie nawet 1000 bezpośrednich numerów publicznych (DDI) do jednego dostępu PRA.
W ramach usługi, każdemu klientowi udostępniamy urządzenie dostępowe wyposażone w interfejs w standardzie G.703, który pozwala na podłączenie dostępu do każdej Centrali PBX/IP PBX wyposażonej w port umożliwiający zaterminowanie dostępu ISDN PRA. TOYA cyfrowy ISDN PRA realizujemy głównie w oparciu o przyłącze światłowodowe lub na infrastrukturze miedzianej bądź radiowej w przypadku potrzeby bardzo szybkiego uruchomienia usługi dla klienta.
Proponujemy bardzo atrakcyjne opłaty abonamentowe za usługę oraz stawki za połączenia, które ustalamy wspólnie z klientem.

,