PLATFORMY TELEKOMUNIKACYJNE PBX / IP PBX

Platformy telekomunikacyjne PBX / IP PBX to kompleksowe rozwiązanie telefoniczne usprawniające wewnętrzną oraz zewnętrzną komunikację telefoniczną w firmie.

Główne zalety rozwiązania:

 • Możliwość realizacji bezpłatnych, nielimitowanych połączeń wewnętrznych jak i między oddziałami firmy.
 • Możliwość realizacji jednej spójnej numeracji wewnętrznej w zakresie wszystkich placówek firmy, co znakomicie ułatwia komunikację pracowników, funkcjonalność call center lub contact center oraz poprawi dostępność firmy dla klientów.
 • Optymalizację kosztów usług telefonicznych oraz procesów obsługi klientów.
 • Opcja dzierżawy, która pozwala obniżyć koszty wdrożenia i utrzymania platformy.
 • Stały i szybki serwis.

W ramach dostarczenia i wdrożenia platformy telefonicznej zapewniamy dodatkowo:

 • analizę oczekiwań Klienta związanych z usługami telekomunikacyjnymi (audyt techniczny),
 • propozycję optymalnego rozwiązania pod względem poniesionych kosztów inwestycyjnych, operacyjnych i utrzymania rozwiązania,
 • instalację, wdrożenie, integrację platformy z aplikacjami Klienta oraz podłączeniem do publicznej sieci telefonicznej,
 • utrzymanie i serwis platformy (gwarancyjne i pogwarancyjne),
 • szkolenia stanowiskowe dla użytkowników,
 • serwis ryczałtowy pozwalający na nielimitowane zdalne zmiany konfiguracji platformy.

Potwierdzeniem naszego doświadczenia jest zwycięstwo projektu TOYA Biznes w Konkursie Case Study 2015 dla certyfikowanych integratorów rozwiązań IP PBX Panasonic w Europie Środkowo-Wschodniej, uznanego za najbardziej nowatorskie i kompleksowe.

 • ACD – automatyczna dystrybucja połączeń przychodzących
 • CALL PICK-UP – przejmowanie połączeń przychodzących kierowanych do innych użytkowników lub grup użytkowników
 • CALL MONITOR – podsłuchiwanie aktywnych połączeń
 • CALL PERMISSIONS – restrykcje dla ruchu wychodzącego
 • CALL TRANSFER – transferowanie połączeń przed lub po odebraniu
 • CONF3 – konferencje trójstronne
 • CTI/API – styk umożliwiający integrację z innymi systemami informatycznymi Klienta
 • DND – usługa nie przeszkadzać
 • Fax2Mail – wysyłanie faksów przychodzących na mail
 • HUNT GROUPS – kierowanie połączeń przychodzących do wielu użytkowników jednocześnie
 • IVR – usługa wielopoziomowych, interaktywnych drzew zapowiedzi głosowych
 • MoH – możliwość personalizowania muzyki, komunikatów odtwarzanych dla połączeń oczekujących
 • VMS – poczta głosowa
 • CALL CENTER – moduł umożliwiający stworzenie w pełni funkcjonalnego Call Center wraz z kolejkowaniem połączeń, generowaniem pozycji w kolejce, personalizowaniem zapowiedzi głosowych, raportowaniem pracy konsultantów
 • CONTACT CENTER – moduł umożliwiający realizacje kampanii dla masowych ilości polaczeń wychodzących
 • CONFERENCE ROOMS – moduł umożliwiający zestawianie i zarządzanie wielostronnymi połączeniami w ramach tzw. pokoi konferencyjnych
 • CALL RATING – moduł umożliwiający indywidualne taryfikowanie połączeń oraz generowanie raportów z połączeń
 • CALL RECORDER – moduł umożliwiający nagrywanie, archiwizowanie oraz odtwarzanie nagranych połączeń
,